Power BI kurzy a workshopy

Hľadáte spôsob, ako efektívne vytvoriť prvé Power BI reporty vo vašej firme? V ExpertPowerBI ponúkame unikátnu kombináciu Power BI kurzu a workshopu, ktorá vám umožní získať praktické zručnosti a znalosti od odborníkov.

Power BI Kurz (1. deň)
- Termín: Prebieha v prvý deň programu.
- Náplň: Účastníci si vyskúšajú najpoužívanejšie funkcie Power BI.
- Dáta: Práca s pripravenými dátami poskytnutými lektorom.
- Osnova: Štandardnú osnovu prvého dňa nájdete nižšie, s možnosťou prispôsobiť ju vašim špecifickým požiadavkám.

Power BI Workshop (2. deň)
- Termín: Prebieha druhý deň pod vedením skúseného Power BI konzultanta.
- Cieľ: Každý účastník si vytvorí vlastný Power BI report na svojich vlastných dátach, čím si lepšie zapamätá naučené informácie a vytvorí reporty, ku ktorým sa môže vrátiť a ďalej ich rozvíjať.
- Dáta: Účastníci si pripravia dáta, ako exporty zo systémov (napr. SAP, Excel alebo CSV súbory), na ktorých chcú vytvoriť nové reporty.
- Bezpečnosť: Firemné dáta neopustia vašu firmu, pretože sa pracuje na notebookoch vašich zamestnancov, ktoré sú premietané na projektor pre celú skupinu.

Prečo kombinácia kurzu a workshopu?
- Skúsení lektori: Naši školitelia sú skúsení Power BI konzultanti, ktorí dokážu odpovedať aj na neštandardné otázky účastníkov. Vedenie workshopu vyžaduje vyššiu kvalitu školiteľa než typický Power BI kurz podľa osnovy.
- Pozitívna spätná väzba: Účastníci kurzu aj vedenie firiem boli veľmi spokojní s týmto formátom vzdelávania.

Prihláste sa na naše Power BI kurzy a workshopy a posuňte svoje znalosti a zručnosti na vyššiu úroveň!


Organizačné Informácie k Power BI Kurzom

Formy Power BI Kurzu
- Prezenčná forma: Vo vašej firme, preferovaná možnosť.
- Online forma: Napr. cez Teams, vhodná najmä pre zahraničné tímy.

Obvyklá Dĺžka Power BI Kurzu
- Trvanie: Každý deň po 6 hodín + prestávka na obed (obvykle 30 až 60 min).
- Začiatok: Čas začiatku kurzu podľa dohody, najčastejšie o 8:00, 9:00 alebo 10:00.
- Dátum: Dátum kurzu si volíte podľa vašich potrieb.

Pri Prezenčnej Forme Power BI Kurzu Zabezpečujete:
- Miestnosť so stolmi a stoličkami pre vašich kolegov.
- Dostatočný počet elektrických zásuviek/predlžovačiek pre napojenie notebookov.
- Projektor s HDMI káblom.
- Internet (obvykle formou Wi-Fi).
- Inštaláciu Power BI Desktop na notebook každého účastníka (vrátane povolení a samotnej inštalácie).
- Parkovanie pre lektora (ubytovanie si lektor štandardne zabezpečuje sám).

Pri Online Forme Power BI Kurzu Zabezpečujete:
- Zorganizovanie Teams meetingu a rozoslanie pozvánok všetkým účastníkom kurzu.
- Inštaláciu Power BI Desktop na notebook každého účastníka (vrátane povolení a samotnej inštalácie).

Zoznámte sa s ExpertPowerBI
Zakladateľom ExpertPowerBI je Róbert Ďurec, skúsený konzultant s viac ako 5-ročnou praxou v oblasti Power BI. Róbert vedie časť našich kurzov osobne a je autorom dvoch úspešných Power BI online videokurzov, ako aj vlastnej knihy o Power BI.

Naše Referencie a Skúsenosti
- Skúsenosti z korporátneho prostredia: Naši odborníci pracovali s veľkými korporátnymi firmami a prinášajú overené riešenia.
- Integrácia s ERP a účtovnými systémami: Špecializujeme sa na napájanie Power BI na celopodnikové ERP systémy a účtovné systémy.
- Automatizovaný reporting: Vytvorili sme automatizovaný reporting pre účtovný systém Pohoda.
- Finančný sektor: Máme bohaté skúsenosti s tvorbou Power BI reportov pre banky, poisťovne a iné finančné spoločnosti.
- Medzinárodné projekty: Plynule komunikujeme v angličtine, čo nám umožňuje pracovať na zahraničných projektoch.

Zlepšite svoju firmu pomocou našich Power BI kurzov a workshopov a získajte výhodu v konkurenčnom prostredí! Pre získanie cenovej ponuky nás kontaktujte.


Kontaktujte Expert Power BI (Link)Osnova Power BI kurzu (1. deň, program na cca 6 hodín)
0. Čo je Power BI. Krátka ukážka Power BI
- Načítanie excelu, tvorba tabuľky, grafu, slicera (filtra), a upload na Power BI Service

1. Licencie a ukážka jednotlivých častí Power BI
- Power BI Desktop
- Power BI Service
- Power BI Mobile
- Licencie a ceny licencií: Free vs. Pro vs. Premium per User
- !!!Odporúčam Power BI len v angličtine!!! Neodporúčam slovenčinu.!!!

2. Power Query
- Na čo sa Power Query používa (Načítavanie, úprava údajov, M jazyk)
- Otvorenie Power Query
- Popis Power Query (tabuľky, kroky -  steps, ikony a príkazy)
- Premenovanie stĺpcov
- Zmena poradia stĺpcov
- Zmena typu Change Type (Domov -> typ údajov -> Napr- na currency)
- Transform / Add column
- Split by delimiter (First name of person, delimiter space)
- Group By
- Merge queries
- Show Advanced Editor – M language
- Load More CSVs (vrátane: Change type by Change Locale)
- Load More Excels
- Append Queries
- Load Dataset (Access database AdventureWorks)
- Change Source of Excel file or Access database

3. Power BI desktop Window
- Report, Data, Relationships
- Edit relationships
- 1-1, 1-*, *-*
- Show many to many relationships error
- Table & chart
- Slicer
- Format data (€, %, decimal numbers)
3.1 Calculated column
- For Date – WeekDay, WeekNum, Eomonth
- Column Costs
- Divide (Sales / quantity)
3.2 Calculated measure
- Using SUM function (Prefix)
- All Sales
- Running total TotalYTD
- Measure Costs
3.3 DAX Calculate function (All, One value, Filter)
- Calculate All Sales All Products = calculate([All Sales];all(Orders);all('Date'))
- Calculate Technology = calculate([All Sales];Orders[Category] = "Technology")
- Calculate with Filter = calculate([All Sales];filter(Orders;Orders[Sub-Category] = "Phones" || Orders[Sub-Category] = "Machines"))Matrix visualization (Months & years -> Pivot table)
3.4 Chart Visualizations
- Many styles of Charts
- Matrix Table
3.5 Hierarchies
- Drill up & Drill down on date
- Make hierarchy product
- Include & Exclude
3.6 Filter (Page, Report and visualization filter)
3.7 Slicers
- Select All / Single select
- Horizontal / Vertical Slicers
- Search function for Slicers
3.8 Tables
- Conditional formatting
- Create calculated table
- Distinct & Summarize
a) CountriesTable = distinct(Locations[Country])
b) Table_Output = Summarize(Table_IN,Col1,Col2,Col3)
- Manually enter data and Changing data in Power Query
3.9 Other Visualizations
- Colloring charts
- Gauge, card, KPI
- Waterfall chart
a) year diff = 'All Sales'[All Sales] - calculate('All Sales'[All Sales];SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date].[Date]))
- Scatter chart
a) X and Y as All Sales and Quantity
b) Play axis as year
c) Legend as product category
Kurzy Power BI

Power BI kurz od Róbert Ďurec
Online Kurzy Power BI

Môžete si pozrieť dva Power BI online video kurzy.
Kurz Power BI Desktop
Kurz Power Query pre Power BI

Oba sú v slovenčine na platforme Skillmea

Power BI prezenčný offline kurz od Róbert Ďurec
Prezenčné kurzy Power BI

Môžete si objednať aj Power BI prezenčné kurzy priamo v priestoroch vašej firmy.
Váš školiteľ bude osobne Róbert Ďurec.

Power BI konzultácie

Some items created by our creators.
Power BI finančný report
Power BI krízové konzultácie

Máte vo firme Power BI riešenie, ktoré je pomalé, ťažko sa refreshuje, alebo vyžaduje náročnú údržbu?
Power BI krízové konzultácie sú práve o nájdení riešení, ako upraviť daný projekt, aby naďalej efektívne fungoval.

Google Analytics v Power BI
Audit Power BI projektov

Dodáva vám Power BI riešenie externá spoločnosť? Chcete zistiť, aké je riešenie kvalitné?
O tom je Audit Power BI - zistiť, či váš Projekt môže byť vo vyššej kvalite a za lepšiu cenu.

Kontakt

Ing. Róbert Ďurec
tel. +421 9494 2 3535
robert@disruptivne.com

V prípade, ak bude telefonicky nedostupný, pošlite mu email.

Website Building Software